Productes

Columbae

Productes

Columbae

Productes

Columbae

columbae-productos-general
Informació general

Els productes de la gamma COLUMBAE estan dirigits a l'alimentació de columbiformes granívors, especialment de les diferents races de colom domèstic. Bona part dels productes de la gamma se centren en els coloms missatgeres, tot i que que poden perfectament subministrar-se a altres races o espècies granívores.
Es tracta d'aliments complets que possibiliten l'obtenció d'òptims resultats, mitjançant un maneig alimentari dels exemplars adults extremadament simple basat en pinso complet, sílex grit, grit càlcic i aigua.
Les papilles (llet de pap i papilles de continuació) permeten la sistematització de la cria artificial dels colomins des del seu naixement fins a l'emancipació.

Pinsos Columbae
columbae-products-features
CaracterCaracterístiquesísticas

Els diferents tipus de pinso de la gamma s'ofereixen en forma de pellet. La granulació permet que els ocells no puguin seleccionar els ingredients de la mescla. Cada pellet conté tots els nutrients que l'ocell necessita i de forma equilibrada.
La llet de pap és un dels assoliments de la labor de R+D de Psittacus Catalonia i ara mateix és un component ineludible en el protocol de cria manual de coloms des del moment de l'eclosió.
Així mateix la papilla de continuació possibilita completar el procés de ceia a mà dels colomins.

columbae-productos-ventajas
Avantatges de COLUMBAE

El principal avantatge dels productes COLUMBAE, és que es tracta d'aliments complets.
Això suposa que cobreixen completament les necessitats nutricionals dels coloms i que poden ser utilitzats com a aliment únic, per la qual cosa el maneig de l'alimentació es simplifica enormement.
En el cas dels pinsos granulats, solament serà necessari posar a la disposició dels ocells o barrejats amb el pinso, “Sílex Grit Coarse” i "Calcium Grit Coarse".
El grit de sílex és fonamental per a un correcte funcionament del pedrer i del sistema digestiu en general.
El consum dels aliments COLUMBAE ràpidament redundarà en una millora de la salut i el vigor de les aus, així com en la millora dels resultats reproductius.

columbae-productos-nuestra-propuesta
La nostra proposta

Recomanem substituir les tradicionals mixtures de llavors pels nostres pinsos complets (complementats amb "Sílex Grit Coarse" i "Calcium Grit Coarse"). Seleccioni la fórmula de pinso més adequada per a cada situació.
Amb això es minimitzarà el risc de malalties, s'incrementarà el vigor de les aus i se'n milloraran els resultats reproductius i esportius.
Així mateix això comportarà una gran simplificació de la labor de distribució de menjar i s'eliminarà la necessitat d'aportar-los periòdicament complements nutricionals.

Les diverses fórmules de pinso COLUMBAE han estat dissenyades per a l'òptima nutrició de les aus adultes i juvenils. Es tracta d'aliments complets en els quals cada porció d'aliment conté tots els nutrients necessaris per als ocells a les quals van destinats. La gamma inclou pinsos de cria, de manteniment, de muda, per a joves i per a animals en competició. És important seleccionar la dieta més adequada per a cada moment. Poc tenen a veure per exemple, els requeriments nutricionals d'un colom durant l'etapa de repòs reproductiu amb els d'un altre en procés de muda.
Les papilles de la gamma COLUMBAE han estat dissenyades per a la cria manual dels colomins des del seu naixement i permeten aconseguir els elevats ritmes de creixement que aquests requereixen per al seu òptim benestar. En colomins nounats o de pocs dies de vida resulta imprescindible el subministrament de la Llet de pap. En endavant i fins a la seva emancipació, caldrà subministrar-los la “Papilla per a coloms granívors”.
Els productes inclosos en aquesta categoria permeten cobrir necessitats que no poden cobrir-se a través dels pinsos complets. Aquest és per exemple el cas de la sorra de sílice i del grit càlcic. Els nostres pinsos contenen nivells de calci adequats per a cobrir les seves necessitats habituals, però no poden contenir sorra de sílice. Per tal que els ocells puguin autoregular-se i cobrir de forma més precisa les seves necessitats reals, és imprescindible que tinguin permanentment a la seva disposició Sílex Grit i Grit càlcic.
Les sondes toves per a la cria manual i els llits de panotxa de blat de moro són eines que faciliten la labor dels criadors i permeten millorar el benestar dels ocells. És important seleccionar el model més adequat de sonda en funció de la mida del pollet a alimentar.
Altres gammes de productes