El nostre centre de cria

psittacus-1
psittacus-2
psittacus-3

El centre de cria de PSITTACUS CATALONIA està constituït exclusivament per lloros grisos de cua vermella (Psittacus erithacus erithacus), coneguts també popularment pel nom iacos. Tots els nostres lloros grisos són originaris de la República Democràtica del Congo. Els yacos que pertanyen a les poblacions d'aquesta regió són els de major talla i pes corporal de l'espècie.

L'espècie

L'espècie Psittacus erithacus erithacus està inclosa en Apèndix I del CITES. Tots les nostres aus estan correctament marcades i registrades en el CITES i disposen del seu corresponent document CITES individual.

El nostre equip

Els diversos centres que conformen l'activitat de cria d'aus de Psittacus Catalonia estan gestionats per un equip pluridisciplinari compost per experts en nutrició, biologia, etologia, zootècnia i clínica veterinària.

Des del moment de l'adquisició dels primers exemplars, durant la dècada dels 90, hem seguit un exhaustiu pla de bioseguretat que ens permet garantir l'òptim estat de salut dels polls que comercialitzem. Les nostres instal·lacions, pel seu disseny, redueixen al màxim el risc de contaminació o infecció per patògens. D'acord amb el nostre programa de medicina preventiva, cada any realitzem la presa i el corresponent processament de mostres per tal de fer el seguiment de l'estat de salut dels nostres animals. És per aquesta raó que podem garantir que tots els nostres pollets estan sans.

Pel que fa a les condicions ambientals del nostre centre de cria i tot i que es tracta d'instal·lacions tancades, promovem que els lloros segueixin els cicles reproductius que el nostre clima mediterrani permet. Aconseguim la correcta ventilació de forma exclusivament natural. Durant l'hivern evitem que la temperatura baixi excessivament, mentre que en els dies més calorosos de l'estiu procurem que la temperatura no superi els 30 °C. Hem establert un programa d'il·luminació que suggereix les condicions d'hores llum i intensitat llumínica pròpies de les latituds d'origen del lloro gris africà i també hem aplicat tècniques de sonorització i millora de l'ambient acústic. La base de la seva alimentació són els nostres pinsos complets de manteniment i cria, marca comercial registrada PSITTACUS. El pinso esta sempre a la seva disposició i amb això garantim l'adequada aportació dels nutrients requerits en cada època de l'any. A més del pinso, dos o tres cops per setmana, els proporcionem una mescla de fruites i verdures de temporada (algunes d'elles conreades en el nostre propi hort).

Per raons sanitàries i de tranquil·litat per als nostres animals, el centre de cria està tancat al públic i no es permeten visites.