Centre d'incubació i nurseria

Durant anys hem alternat períodes en els quals promovem la incubació natural amb períodes en els quals recol·lectem els ous i procedim a la seva incubació artificial a les nostres incubadores DISRUPTIVE. La incubació artificial ens permet augmentar la productivitat del centre de cria tant per l'estímul a la reposició de posta que suposa, com per l'increment de la viabilitat final dels ous fèrtils. D'altra banda, també resulta convenient limitar el nombre de postes per any i potenciar les conductes de cria dels progenitors, possibilitant-los criar per si mateixos als pollets. A dia d’avui, més de dos mil pollets han nascut en les nostres incubadores.

Aquesta intensa activitat pel que fa a la incubació artificial i a la cria manual des del primer dia, ens ha permès desenvolupar i estandarditzar protocols, tècniques, instrumental i aliments específics que ens permeten obtenir uns elevadíssims ràtios d'eclosió i viabilitat dels pollets. Les nostres ràtios habituals d'eclosió dels ous fèrtils són sempre superiors al 95%; la viabilitat dels pollets nascuts és pràcticament del 100%.

Incubar artificialment suposa haver de criar a pollets nounats, amb necessitats alimentàries i ambientals específiques i amb poc marge d'error. Els primers dies són de vital importància per als polls: d'una correcta arrencada en el creixement depèn la seva fortalesa, viabilitat i desenvolupament posterior.

Garantia

Les determinacions per PCR i la revisió veterinària corresponent, ens permeten garantir-te que el jove iaco està completament sa quan surt de les nostres instal·lacions.

Confort tèrmic

Durant la seva estada en la nurseria de primera edat resulta essencial el correcte maneig de la temperatura. Utilitzem criadores i prestatges termo-regulats de disseny propi que ens permeten proporcionar el màxim confort als pollets.

Com és lògic utilitzem els aliments que hem desenvolupat i perfeccionat durant anys. Inicialment i fins als 7 dies d'edat els donem la nostra Llet de Pap (Psittacine Crop Milk), després fins als 20-25 dies seguim amb la Papilla Neonatal (Neonatal Hand Feeding) i, a continuació i fins a l’emancipació, els subministrem la Papilla Alta Energia (High Energy Hand Feeding). Quan són els propis progenitors els qui realitzen tot el procés d'incubació, traiem els bebès del niu quan tenen al voltant de 10-12 dies d'edat.

Els polls s’estan a la sala neonatal fins als 30 dies d'edat aproximadament, moment en el qual són traslladats a la sala de mostradors, on a poc a poc se’ls integra en el nostre programa d'enriquiment ambiental i socialització. També és en aquesta fase quan els introduïm el menjar sòlid: pinso Omega, fruita i verdura.
Quan comencen a fer les primeres volades, els joves iacos es traslladen a la sala de voladores, on podran exercitar les seves habilitats motrius.

Tot i que que els ocells del nostre centre estan lliures de malalties, a cadascun dels polls se li pren una mostra sang per a analitzar-la i poder certificar que estan lliures de psitacosi i de PBFD (malaltia del bec i les plomes de les psitàcides). Aquesta mateixa mostra de sang s'utilitza també per a sexar-los per ADN.

Habitualment, els lloros s’estan a la nurseria fins al moment de la seva venda als 3 o 4 mesos d'edat. En aquest moment els pollets ja han estat iniciats en l'entrenament bàsic.