TERMES I CONDICIONS

Psittacus Catalonia, SL
CONDICIONS GENERALS
El web corporatiu de la companyia Psittacus Catalonia, SL està ubicat a www.psittacus.com ( d'ara endavant el Lloc Web).

L'objectiu principal d'aquesta web és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa i als productes que aquesta ofereix, així com facilitar-ne l'adquisició.

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sens perjudici que Psittacus Catalonia SL es reservi el dret a modificar sense previ avís, tant les Condicions Generals, i si escau les particulars , així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats al Lloc Web. En tot cas, l'accés al Lloc Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

Mitjançant la lectura dels termes i condicions presents l'usuari queda informat sobre la manera com Psittacus Catalonia, SL recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través dels formularis disposats a través del Lloc Web, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a qualsevol empresa o organització del Grup Viader Nexus.

Les dades personals recollides seran tractades per qualsevol empresa o organització del Grup Viader Nexus respectant la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de la gestió comercial i administrativa dels serveis i informació sol·licitada amb el consentiment de l'interessat, atendre les sol·licituds que ens plantege, realitzar tasques administratives, així com trametre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica. Informació que no serà cedida a tercers.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, i, durant el termini de prescripció de les accions legals que se'n puguin derivar. L'usuari pot accedir, rectificar i eliminar les seves dades, així com els altres drets previstos a la normativa vigent per escrit sota la direcció del controlador de dades i/o haurà d'adreçar-se a la seu de l'empresa al c/ Àfrica, 1, Sant Antoni de Vilamajor (08459) Barcelona (Espanya), escriure'ns al següent correu [email protected] , [email protected] o trucar-nos al +34 93 841 12 67. Nom de la societat: Psittacus Catalonia, SL
CIF: ESB-61783981
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Volum 31151, Foli 116, Full B188430, Inscripció 1.
Domicili social: C/ Àfrica, 1, Pol. Ind. Can Mora. 08459-Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona- España)
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Responsable: PSITTACUS CATALONIA SL. pertanyent al Grup Viader Nexus.
Finalitat del tractament: Gestió comercial i administrativa de serveis i/o informació sol·licitada.
Legitimació del tractament: Consentiment de l'interessat per gestionar els serveis i/o informació sol·licitada.
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com els altres drets previstos per la normativa vigent. Podeu exercir els vostres drets per escrit a la direcció del responsable del tractament.
Reclamacions davant de l'Autoritat de protecció de dades: L'usuari pot dirigir les reclamacions derivades del tractament de les dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:
  • Empreses del Grup Viader Nexus a què pertany Psittacus Catalonia SL, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades, en base a l'interès legítim reconegut al RGPD.
  • Qualsevol empresa o organització del Grup Viader Nexus per a l'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les empreses que el formen, sempre que l'Usuari així ho hagi consentit.
  • Administracions públiques i autoritats nacionals i/o europees competents, en els casos previstos per la llei.
Addicionalment, les dades podran ser accessibles per l'entitat Grup Viader Nexus i per proveïdors de qualsevol empresa o organització del Grup Viader Nexus, i aquest accés serà el necessari per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per empreses del Grup Viader Nexus.

Els destinataris indicats al present apartat poden trobar-se ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

Una de les finalitats per a les quals Grup Viader Nexus tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per remetre'ls comunicacions electròniques amb informació relativa a béns, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris. Sempre que es faci alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta s'adreça únicament i exclusivament a aquells usuaris que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció d'aquestes o que ho hagin autoritzat expressament.

Per dur a terme la tasca anterior, Grup Viader Nexus podrà analitzar les dades obtingudes per les entitats que formen qualsevol empresa o organització del Grup Viader Nexus, a fi d'elaborar perfils d'usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del vostre interès.

En cas que l'usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de qualsevol empresa o organització del Grup Viader Nexus pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: [email protected] .

Per garantir que les seves directrius de protecció de dades compleixin sempre la legislació vigent, Psittacus Catalonia SL es reserva el dret de realitzar en qualsevol moment els canvis que consideri necessaris.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts del Lloc Web (fotografies, il·lustracions, textos, logotips…) són de titularitat exclusiva de Psittacus Catalonia o alguna altra companyia del Grup Viader Nexus i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

El Grup Viader Nexus autoritza els usuaris a accedir i navegar al Lloc Web, així com a utilitzar els serveis oferts.

L'usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni la seva aparença gràfica.
EXERCICI DE DRETS
L'usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i altres drets establerts legalment enviant la petició per escrit a Psittacus Catalonia, SL, a la direcció de carrer Àfrica 1, Pol. Ind . Can Mora de Sant Antoni de Vilamajor (08459), aportant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, tal com indica la llei.
RESERVA DE DRETS
El Grup Viader Nexus es reserva el dret d'actualitzar, modificar, eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració, prestacions i condicions generals en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Queda totalment prohibida la còpia, manipulació, alteració, eliminació de marques daigua, símbols ©, ® i/o empremtes digitals de qualsevol element del Lloc Web.

El Grup Viader Nexus emprendrà les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions següents:
  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquests Termes i condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal de els serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic del Grup Viader Nexus.
  • Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat oa tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar , transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) del Grup Viader Nexus o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats a aquests equips informàtics.
  • L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte. sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels serveis i/o dels continguts.
EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS
Psittacus Catalonia SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.
No obstant això, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, Psittacus Catalonia SL es compromet a la retirada o si escau bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.
Tampoc l'empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l'usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència dinterrupcions o errors en laccés al lloc web. Psittacus Catalonia SL no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l'absència de fallades o interrupcions del servei ni que el Lloc Web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc no pot garantir l'absència de virus o altres components nocius al Lloc Web o al servidor des del qual se subministra.
Us comuniquem que qualsevol preu que pugueu veure a la nostra web serà només orientatiu. Si l'usuari vol saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar, ha d'acudir a alguna de les botigues físiques que comercialitzen els productes de Psittacus Catalonia.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que s'hi desenvolupa, seran competents els Jutjats de Granollers o de Barcelona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
POLÍTICA DE COOKIES
Utilitzem cookies, serveis d'anàlisis web i complements de xarxes socials al nostre lloc web per millorar la teva experiència de navegació. Per consultar la nostra política de cookies, fes click aquí.


Darrera actualització: Febrer 18 de 2022.