Productes

Wildiets

Productes

Wildiets

Productes

Wildiets

wildiets-productos-general
Informació general

La marca registrada WILDIETS va néixer amb la idea d'aglutinar els productes ideats per a ocells no inclosos en les nostres altres gammes.
Aquests productes es desenvolupen en les nostres instal·lacions de recerca i també en col·laboració amb altres centres de cria especialitzats.
Actualment la gamma WILDIETS inclou aliments per a ocells frugívors i per a flamencs, així com alguns complements nutricionals. Alguns dels productes que actualment estem desenvolupant, s'inclouran en aquesta gamma.

wildiets-products-features
Característiques

Els productes de la gamma WILDIETS són aliments complets i complementaris dirigits a grups d'ocells poc habituals en les llars i més pròpies de centres de cria professionals, zoològics i centres de recuperació de fauna.
Els aliments d'aquesta gamma dirigits als ocells frugívors tenen un tret que els és especialment característic: uns nivells baixos en ferro. És sabut que les aus frugívores són sensibles a nivells no especialment alts de ferro i que són propenses a desenvolupar una malaltia: la hemocromatosis.
Per aquesta raó hem tingut en compte aquest tret específic en la formulació de tots els nostres aliments per a frugívors; tant en els pinsos com en les papilles.

wildiets-productos-ventajas
Avantatges de WILDIETS

Els avantatges de la gamma WILDIETS són les pròpies dels aliments complets i complementaris ben formulats:
- Simplificació en el maneig de l'alimentació.
- Eliminació de la necessitat de suplementar la dieta amb complements nutricionals.
- Minimització de les necessitats farmacològiques.
- Millora de la salut.
- Millora de la qualitat del plomatge.
- Millora dels resultats reproductius...

En el cas concret dels aliments per a frugívors, un avantatge afegit substancial és que permet estar segurs que els nivells de ferro de la dieta són prou baixos, amb la conseqüent minimització del risc d'hemocromatosis.

wildiets-productos-nuestra-propuesta
La nostra proposta

Tradicionalment, les col·leccions d'aus han hagut d'esforçar-se a combinar multitud d'ingredients i de complements nutricionals, per a elaborar dietes que cobrissin en major o menor mesura les necessitats nutricionals dels ocells. En alguns casos aquesta labor es fa especialment difícil i no està exempta riscos.
És per això que la nostra proposta parteix de la utilització d'aliments complets i/o complementaris.
Els aliments complets contenen per definició tots els nutrients que requereixen els ocells i no necessiten de l'aportació de cap altre aliment o complement.
Els pinsos per a frugívors no obstant això, es consideren pinsos complementaris perquè es preveu que s'ofereixin mesclats amb fruita abundant.

Actualment les fórmules de pinso WILDIETS estan dirigides a les aus frugívors. Es tracta d'aliments en els quals cada porció conté tots els nutrients. Han estat formulats per a ser oferts juntament amb fruita dolça. La gamma inclou pinsos de cria i de manteniment. És important seleccionar la dieta més adequada per a cada moment.
Les papilles de la gamma WILDIETS han estat dissenyades per a la cria manual de colomins de colom frugívor i nounats de flamenc. Permeten aconseguir els elevats ritmes de creixement que aquests requereixen per al seu òptim benestar.
Els productes de la gamma WILDIETS són aliments complets i complementaris dirigits a grups d'ocells poc habituals en les llars i més pròpies de centres de cria professionals, zoològics i centres de recuperació de fauna.
Els aliments d'aquesta gamma dirigits als ocells frugívors tenen un tret que els és especialment característic: uns nivells baixos en ferro. És sabut que les aus frugívores són sensibles a nivells no especialment alts de ferro i que són propenses a desenvolupar una malaltia: la hemocromatosis.
Per aquesta raó hem tingut en compte aquest tret específic en la formulació de tots els nostres aliments per a frugívors; tant en els pinsos com en les papilles.
Les sondes toves per a la cria manual i els llits de panotxa de blat de moro són eines que faciliten la labor dels cuidadors i permeten millorar el benestar dels ocells. És important seleccionar el model més adequat de sonda en funció de la mida i tipus de pollet a alimentar.
Altres gammes de productes