La nostra fàbrica

nurseria-1
nurseria-2
nurseria-3

Les nostres instal·lacions de fabricació i envasat se situen a pocs metres de les oficines, en el Polígon Industrial Ca Mora de Sant Antoni de Vilamajor. Controlem tot el procés de producció, des de la preparació i mescla dels ingredients més sensibles, fins a la seva finalització i envasat.

Instal·lacions

A finals de l'any 2020 vàrem finalitzar el projecte d'ampliació i millora de les nostres instal·lacions de fabricació iniciat el 2019. Aquestes reformes ens han permès multiplicar la nostra capacitat productiva, al mateix temps que una significativa millora de l'estandardització de la qualitat.

Versatilitat

La nostra fàbrica està plantejada per a donar una ràpida resposta a demandes de fabricació molt diverses pel que fa a les seves característiques i quantitat. Des d'un petit lot d'una Llet de pap especial, fins a grans lots de pinsos o de papilles de gran consum.

Una de les característiques fonamentals de la major part dels nostres productes, és que han rebut un tractament tèrmic; ja siguin els ingredients per si mateixos, ja sigui la mescla conjunta dels mateixos mitjançant el procés d'extrusió. L'extrusió és un procés industrial que consisteix a sotmetre a la mescla de farines prèviament humitejada, a unes condicions d'alta pressió i temperatura durant un breu període de temps. En aquestes condicions el midó es gelatinitza, millorant-ne la digestibilitat de forma molt substancial. Aquesta "cocció" també millora la digestibilitat de la proteïna. Així mateix, aquestes circumstàncies permeten l'eliminació de factors antinutricionals (molt propis per exemple de les lleguminoses) i la completa esterilització del producte. Aquest tractament tèrmic, destrueix en part algunes vitamines i aminoàcids termosensibles, per la qual cosa es fa necessari tornar-los a afegir en cobertura una vegada que el pinso ja s'ha assecat i refredat. Al final del procés obtenim un aliment extremadament nutritiu, molt apetent i absolutament segur des del punt de vista sanitari.

És important destacar que a Psittacus Catalonia seguim un criteri de formulació estable; és a dir, que les fórmules no s'ajusten de manera sistemàtica en funció de l'evolució dels preus del mercat (pràctica habitual en el sector). Una vegada que s'ha optat per una formulació determinada, que respon a les necessitats plantejades, la fórmula es manté de manera indefinida. Només ajustem puntualment les fórmules en circumstàncies excepcionals o quan es considera convenient incorporar-los una millora. També considerem important destacar el fet que només usem ingredients nobles, no transgènics (NO OGM), que no usem cap mena de colorant i que els antioxidants que necessàriament han de contenir les fórmules són d'origen natural.

Les nostres actuals instal·lacions de fabricació ens permeten fer front amb garanties al creixement sostingut que PSITTACUS manté en el mercat internacional.