La qualitat a Psittacus Catalonia

qa-1
qa-2
qa-3

La millora continuada de la qualitat dels nostres productes és una premissa bàsica que orienta totes les nostres actuacions. Els productes de les nostres marques tenen com a prioritat l'aconseguir la major qualitat possible. Els costos derivats d'aquesta priorització queden sempre en segon lloc. Si alguna cosa tenim sempre present, és que la qualitat d'un producte es mesura abans de res pels resultats i les millores que aporta.

El vincle amb la R+D

La nostra labor en R+D és la que ens proporciona la base teòrica que ens permet oferir productes que donen resposta a les necessitats i preocupacions dels nostres clients.

El control de qualitat

Per a la realització dels controls de qualitat, el nostre equip disposa d'un laboratori propi que ens permet realitzar les determinacions bàsiques i també acords de col·laboració amb laboratoris d'anàlisis externes.

Des del nostre punt de vista, si fem l'exercici d'analitzar el concepte de qualitat en els pinsos per a aus de companyia i/o ornamentals, hem de tenir en compte el següent desglossament de conceptes a valorar:

  • L'obtenció dels resultats esperats en els animals destinataris de l'aliment: creixements en ocells joves o resultats reproductius en adults; així com la resistència a les malalties, la qualitat del plomatge i l'estat general en tots els casos.
  • L'estabilitat de l'aliment, tant pel que fa a la seva composició nutricional, com pel que fa a la seva conservació.
  • La qualitat microbiològica de l'aliment.
  • La seva qualitat organolèptica, que redundarà en una major o menor apetència: olor, textura, sabor.
  • El grau d'estandardització de les seves característiques: grandària de partícula, grau d'humitat, composició nutricional...
  • La funcionalitat de l'aliment: capacitat d'una correcta obtenció d'una suspensió estable (papilles), capacitat d'hidratació sense pèrdua d'integritat de forma (microspheres), coherència de la grandària de partícula amb els requeriments de l'espècie i estat de desenvolupament de l'ocell al qual va dirigit (pinsos)...

Quan parlem de qualitat, requerim que tots aquests conceptes estiguin coberts folgadament.

Psittacus Catalonia s'ha anat distingit al llarg dels anys pel seu rigor i implicació en la millora continuada de la qualitat. La nostra APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és molt estricta i va sent adaptada d'acord amb les noves necessitats que es van incorporant. A nivell general, treballem seguint les directrius de la certificació GMP+. Una de les nostres línies de fabricació està ja certificada per aquesta organització i esperem poder ampliar el seu àmbit pròximament.

Sabem que els productes de les nostres marques mai es distingiran pel seu baix preu, però treballem perquè ho siguin per la seva qualitat. En aquest sentit, els propis ocells són els jutges més exigents.
Descarregables
Resum
La informació més important sobre la compra en un pdf

Clic a la imatge per ampliar, aquí per
Descarregar

Com muntar la gàbia
On ubicar la gàbia i com distribuir els elements dins la gàbia

Clic a la imatge per ampliar, aquí per
Descarregar

Kit gàbia
Compra el nostre pack que inclou la gàbia i els elements principals

Clic a la imatge per ampliar, aquí per
Descarregar

Descarregables
Resum
La informació més important sobre la compra en un pdf

Clic a la imatge per ampliar, aquí per Descarregar

Com muntar la gàbia
On ubicar la gàbia i com distribuir els elements dins la gàbia/span>

Clic a la imatge per ampliar, aquí per Descarregar

Kit gàbia
Compra el nostre pack que inclou la gàbia i els elements principals

Clic a la imatge per ampliar, aquí per Descarregar